Milena SeckáMilena Secká "Já si myslím, že kultura patří k předním projevům, které stmelují každou společnost, ať už je majoritní nebo minoritní. A myslím, že hraje roli čím dál větší. Cítím to dnes v silně přetechnizovaném světě, kde se vlastně každý upíná jenom k svému počítači. Na druhé straně nám kultura přináší možnost se scházet, ať už na bázi zájmů literárních, hudebních, dramatických a podobně. A myslím si, že lidstvo potřebuje setkávání a že právě kultura hraje obrovskou roli. Musíme si uvědomit, že menšiny jsou v daleko horším postavení než majoritní společnost. Cítí se třeba nějakým způsobem ukřivděny nebo ohroženy, a kultura je opravdu tím pojítkem, kde to souznění spřátelených duší, abych to tak vznešeně nazvala, jim dodává sílu."

Hodně se tu mluví o globalizaci a v té souvislosti se samozřejmě musím zeptat, jestli má krajanská kultura i nějakou budoucnost?

Z konference Krajané a kulturaZ konference Krajané a kultura "Já si myslím, že má, ale v různých oblastech a na různé úrovni. Tady to vyznělo i z referátů, že pro návštěvníky konference, kteří přijeli ze západu nebo dokonce ze zámoří, je překvapením, v jakých podmínkách žijí krajané třeba na východě nebo na Balkáně. I tam to samozřejmě bude jinak. Globalizace nejdřív zasáhne ty oblasti, které jsou na tom materiálně i technicky lépe. Ale pořád věřím, že lidský rod potřebuje setkávání a že to globalizaci trošku zmírní."

Vy jste vlastně byla účastnicí několika posledních konferencí. Vidíte tady nějaký posun, pokud jde o roli krajanů z východní Evropy? Mění se trošku?

"Já jsem vlastně byla na všech konferencích, takže mohu srovnávat. Mám pocit, že na začátku se na těchto konferencích objevovali především lidé ze zámoří a ze západní Evropy. Východ a Balkán tu byl v naprosté menšině. Dnešní konference mi naopak připadá, že je tu převaha východu a Balkánu. A myslím, že to je dobře, protože zatímco zámoří a vyspělá Evropa mají úplně jiné problémy, které si už mohou řešit samy a kde už tak moc nezáleží na tom vedení nebo nějaké morální podpoře, tomu východu to pořád ještě dlužíme."

Text: Milena Štráfeldová
Foto: Barbora Kmentová