Mileno, jak konference probíhá? Kolik účastníků a z kterých zemí do Prahy přijelo?

„Na konferenci se přihlásilo zhruba 120 účastníků. Přijeli ze 17 zemí, hlavně z Evropy, ale také z USA, z Austrálie, z Nového Zélandu nebo také z Egypta.“

Co všechno se do pojmu kultura vešlo? Čemu se diskutující věnují?

Julek NeumannJulek Neumann „Samozřejmě kultura je fenomén, který umožňoval a stále ještě umožňuje, aby si krajané udržovali původní českou identitu. O tom mluvila v úvodním vystoupení socioložka Jiřina Šiklová. Zdůraznila ale také, jak velký význam měl exil pro udržení zdejší kultury za totality. S velmi zajímavým referátem přišel divadelník Julek Neumann. Shrnul, jak dnes ve světě působí exilová a krajanská divadla. Jiří Gruntorád zase vyjmenoval významná exilová vydavatelství. Budou ještě následovat příspěvky o kulturních aktivitách krajanů ve východní a jihovýchodní Evropě a první den konference také patří filmu slovenské scénáristky Heleny Miškufové Návrat tanečnice.“

Jsou mezi diskutujícími a v publiku také domácí Češi? Nebo je to akce vyhrazená krajanům?

Vlastenka Krišan (vlevo) s Milenou ŠtráfeldovouVlastenka Krišan (vlevo) s Milenou Štráfeldovou „Já bych řekla, že většina účastníků jsou skutečně exulanti. Je tu samozřejmě i několik lidí, o kterých vím, že se zabývají exilem nebo krajanským hnutím z nejrůznějších zdejších institucí, ale převažují skutečně zahraniční Češi. Stojí za zmínku, že konference letos uděluje poprvé ocenění za dlouholetou práci pro krajanské komunity. Získaly ho například paní Helena Basler z Vídně, velmi významná krajanská pracovnice paní Fanynka Husáková z Rijeky, dostala je i paní Vlastenka Krišan ze srbského Banátu nebo právě paní Miškufová, jejíž film se tu bude promítat, což je pracovnice českého vysílání v Košicích. Dostala je také Ludmila Muchina, která zastřešuje různé krajanské aktivity na Ukrajině. A nebo paní Marie Nenadálová ze Švýcarska.“

Fanynka Husáková z RijekyFanynka Husáková z Rijeky Došlo už také na nějakou diskusi, ve které by se promítla i aktuální témata, aktuální otázky?

„Zatím se diskutuje i po jednotlivých příspěvcích, ale to bývá víceméně k věci, velká diskuse se očekává až v úterý odpoledne až odeznějí všechny příspěvky a referáty. Ale samozřejmě už teď je tu jedno základní téma, které profiluje jak příspěvky tak se ozývá i v otázkách a to jak udržet identitu zahraničních Čechů v dnešním globalizovaném světě a nakolik v uchování tohoto krajanství pomáhá kultura.“

Foto: Miloš Turek a Barbora Kmentová