Kids' Art Club v LondýněKids' Art Club v Londýně"Nápad vznikl velice přirozeně, protože naše stávající výtvarné aktivity v Kids Art Clubu mohou v tuto chvíli obsáhnout pouze dvě věkové kategorie: věkovou skupinu od 2,5 let do 3,5 a druhou věkovou kategorii od 3,5 do 5 let. Bohužel kategorii starších dětí a dětí velmi šikovných jsme neměli kam zařadit. Po přestěhování se z malých prostor Českého centra do velké kostelní haly St David Hall máme k dispozici dva prostory, které nám umožňují otevřít sobotní školičku. "

Kdo projekt zrealizoval a kdo se o běh školy bude starat?

"K založení výuky jsem byla velice inspirována pařížským modelem v organizaci Entract en France, kde jsem pracovala celý rok. S její ředitelkou Lucii Boucher jsme společně otevřely projekt "Česká škola bez hranic", kam naše sobotní londýnská školička též bude patřit. O školu se bude starat celý tým Kids Art Clubu. To jsem tedy já zakladatelka MgA. Zuzana Jungmanová, má kolegyně Lucie Jeer, paní učitelka Mgr. Jiřina Malá a též máme velkou podporu celého Českého centra, kterou nemohu zde nezmínit."

Kids' Art Club v LondýněKids' Art Club v LondýněKomu bude výuka určena?

"Výuka je určena dětem starším šesti let s dobrou českou slovní zásobou, které již dokáží dále český jazyk rozvíjet a začít pilně budovat základy přesné české gramatiky spojené s čtením, psaním, počítáním a prvoukou."

LondýnLondýnCo bude náplní výuky a jaký bude její rozsah?

"Zatím je rozsah plánován na první třídu, kde bude základem: český jazyk, čtení, psaní, počítání a prvouka. Samozřejmě se metodika bude upravovat podle schopností dětí v českém jazyce, které se nám přihlásí. Děti budou různě rozděleny do pracovních skupin apod. Často věk dítěte neodpovídá jazykovým schopnostem, proto budou děti různě rozděleny a budeme se snažit pro ně výukový program přizpůsobit."

Kdo bude kurzy vést?

"Celé vyučování povede rodilá mluvčí, paní učitelka z Čech, Mgr. Jiřina Malá. Je pedagogem pro první stupeň základních škol a  její vzdělání též zahrnuje i výuku v mateřské škole."

Entract ParisEntract ParisPřipravujete i další aktivity přesahující rámec jazykové výuky?

"Podařilo se nám ještě zařadit program čtení pro děti: "Setkání nad knihou" v Českém centru na 18. května 2008. Seznámíme děti s knihovnou Českého centra a vyhlásíme výtvarnou soutěž související s naší četbou na letní prázdniny 2008. Pokračováni by mělo pak započít v dalším školním roce po letních prázdninách. Budeme číst knížku z edice První čtení "Kvak a Žbluňk jsou kamarádi" a tím se připojíme k pařížskému projektu Česká škola bez hranic. Veškeré naše dětské aktivity vyvrcholí divadelním představením na Ambasádě České republiky v Londýně 12. července 2008."

Kids' Art Club v LondýněKids' Art Club v LondýněZatím počítáte s 15 žáky. Plánujete kapacitu do budoucna rozšířit?

"Uvidíme, jaké budou ohlasy ze strany rodičů, a jak bude probíhat reálné vyučovaní."

Kde bude výuka probíhat, a jak bude provoz školy financován?

"Bohužel náš Kids Art Club nevlastní žádné prostory, pronajímáme si kostelní halu St David Hall, která se nachází v ulici Lough Road v Londýně. Nájem a materiálové náklady se hradí z vybíraného vstupného od rodičů."

Výuka začíná 19. dubna v 10,30 hod a zájemci se mohou už nyní přihlašovat na: kidsartclub@email.cz.